Gallery — Math

Gallery Items tagged Math

Show all Gallery Items

hf-latex
hf-latex
Egy kis segítség azoknak az SZTE-s hallgatóknak, akik a házi feladatokat LaTeX-ben szeretnék elkészíteni.
Tamás Waldhauser
Zastosowanie modelu macierzy przepływu błędów  w sterowaniu jakością wyrobów w zakładzie produkcyjnym
Zastosowanie modelu macierzy przepływu błędów w sterowaniu jakością wyrobów w zakładzie produkcyjnym
Każde przedsiębiorstwo musi dostarczać produktów o wysokim poziomie jakości, aby kupujący był zainteresowany danym wyrobem. Wydaje się oczywistym, że oczekiwania oraz zadowolenie nabywcy są w takiej sytuacji najbardziej istotne. Należy wobec tego przełożyć oczekiwania nabywcy na parametry projektowanego wyrobu. Zatem istnieje konieczność aktywnego oddziaływania na jakość i wymaga ona rozwiązania problemu z obszaru sterowania jakością w przedsiębiorstwie. Sterowanie jakością obejmuje monitorowanie procesów (działań) oraz eliminowanie przyczyn błędów na wszystkich etapach cyklu życia produktu. W opracowaniu zaproponowano opis przepływu błędów w procesach cyklu życia produktu za pomocą modelu macierzy. Na podstawie przeprowadzonej analizy przedstawiono rozwiązanie pozwalające przekształcić proces reklamacyjny w narzędzie doskonalenia. W artykule dokonano charakterystyki pojęcia błędu występującego w poszczególnych etapach cyklu życia produktu jako odchyleń od wymagań jakościowych. Wyznaczono również parametry odporności wyrobu na zakłócenia. Problem przedstawiony w artykule jest spotykany w zagadnieniach z obszaru sterowania jakością. W artykule zwrócono również uwagę na korzyści ekonomiczne wynikające ze sterowania produkcją przy zastosowania proponowanego modelu przepływu błędów. Badania przeprowadzono z użyciem pakietu R.
AngelinaRajdaTasior
INTRODUÇÃO AO CÁLCULO DIFERENCIAL EM UMA ÚNICA VARIÁVEL: Uma visão generalizada e informal
INTRODUÇÃO AO CÁLCULO DIFERENCIAL EM UMA ÚNICA VARIÁVEL: Uma visão generalizada e informal
Um artigo que sugere somente a compreensão dos limites, sem o uso de sua definição formal, que se desenvolve até o entendimento das operações de diferenciação.
João Gabriel Bento
Resumo das Regras para a Dedução Natural
Resumo das Regras para a Dedução Natural
Resumo das Regras para a Dedução Natural Material de aula da disciplina MAC0239 - Introdução à Lógica e Verificação de Programas (Agosto de 2015)
Luiz Carlos Vieira
Determining the Ratio of Specific Heats of\\ Gases using Adiabatic Oscillations
Determining the Ratio of Specific Heats of\\ Gases using Adiabatic Oscillations
The ratios of specific heats, γ = (CP/CV), for three gases (air, argon and carbon dioxide) were calculated by measuring the oscillations of different masses in various apparatus. The experiments followed Rüchardt's and Rinkel's methods; a 100ml glass gas syringe was additionally used to extend the investigation as well as a technique to elimination of friction. The approaches and results were compared; the most accurate method (Rüchardt's method alongside compensation for friction) yielded: Air, γ = 1.358 ± 0.0038 Argon, γ = 1.6597 ± 0.0009 Carbon dioxide, γ = 1.2996 ± 0.0087 These differ from the literature value by 3.0%, 0.6% and 1.5% respectively. The reasons for these apparent discrepancies are discussed.
Pip Armstrong
Weekly Work Report Template
Weekly Work Report Template
The Weekly Work Report template for students in ZhengLab, Dept. Electronic Engineering, Ocean University of China.
zhenglab
Cour 1 ere AS
Cour 1 ere AS
Cour 1 ere AS
khaled
Automobile Suspension Design
Automobile Suspension Design
Vibration control is crucially important in ensuring a smooth ride for vehicle passengers. This study sought to design a suspension system for a car such that its mode of vibration would be predominantly bouncing at lower speeds, and primarily pitching at higher speeds. Our study used analytical and numerical methods to choose appropriate springs and dampers for the front and rear suspension. After an initial miscalculation, we succeeded in arriving at appropriate shocks for the vehicle with the desired modes of vibration at the specified frequencies. We then assessed the maximum bouncing and pitching that the vehicle would experience under a specific set of conditions: travel at 40 km/hr over broken, rough terrain. Our testing showed moderate success in our suspension design. We successfully damped the force being transmitted to both the front and rear quarter car somewhat, while ensuring that the modes of vibration fell into the desired shapes at the desired frequency ranges.
Little Ian
Homework Template
Homework Template
LaTeX template I've used extensively for Engineering homeworks.
Jennifer Byford

Related Tags

PortugueseRésumé / CVPosterNewsletterHandoutTufteBosnianResearch DiaryInternational LanguagesTikZCommentingBibliographyUniversityFontsHomework AssignmentQuiz, Test, ExamAlgorithmTablesCzechDynamic FiguresConference PaperConference PresentationElectronicsTutorialPhysicsSource Code ListingSwedishFrenchPortuguese (Brazilian)GreekGetting StartedePubEssayExamSpanishGermanLuaLaTeXBrochurePresentationAcademic JournalThesisProject / Lab ReportBookCambridge UniversityKoreanNorwegianPolishMatricesBoise State UniversityFinnishBeamerXeLaTeXArabicChartsMATLABTwo-columnUniversity of Texas at AustinRomanianUniversity of CopenhagenUniversity of ReadingJapaneseIEEE (all)Worcester Polytechnic Institute (WPI)Universidade Federal do Rio Grande do SulVietnameseChineseFractalsIndian Institute of Technology MadrasUniversidade de São PauloCatalanCardiff UniversityFlorida State UniversityBloomsburg University of PennsylvaniaPontificia Universidad Católica de ChileRussianMoscow Aviation InstitutediacrTechResearch ProposalUniversidad Tecnológica de BolívarAmerican Physical Society (APS)PuzzleJournal of Statististical SoftwareLecture NotesUniversidad Nacional Autónoma de HondurasInstituto de Matemática e Estatística (IME-USP)DutchCheat sheetAdelphi UniversityWileyIcelandicUniversidade Federal de Ouro PretoAstronomy & AstrophysicsMasaryk UniversityWelshDePaul UniversityBahasa IndonesiaTurkishRoyal Statistical SocietyUniversité Laval SlovakUniversity of PennsylvaniaHungarianUniversity of WaterlooSociety for Industrial and Applied MathematicsTeaching Plan & SyllabusUniversity of OsloMongolianNortheastern UniversityManchester Metropolitan University