Articles — University of Ghent (Universiteit Gent)

Articles tagged University of Ghent (Universiteit Gent)

Show all Articles

Research Project
Research Project
Research Project Report on Search Strategy: Automatic Document Tagging
Diogo Nunes
Finding Bounds on Ehrhart Quasi-Polynomials
Finding Bounds on Ehrhart Quasi-Polynomials
A presentation to Faculty of Engineering, University of Ghent, approximating the FirW house style. Voor een presentatie aan de Faculteit Ingenieurswetenschappen kan je de template van Harald Devos gebruiken, die een goede benadering is van de officiële FirW-huisstijl. Mits enige aanpassing is deze stijl ook te gebruiken voor andere faculteiten of aan te passen richting algemene UGent-huisstijl. (Downloaded from LaTeX templates en logo's)
Harald Devos (uploaded by LianTze Lim)
Breedbandtoegangsnetwerk voor treinen door middel van Radio-over-Fiber
Breedbandtoegangsnetwerk voor treinen door middel van Radio-over-Fiber
Scriptie voorgelegd tot het behalen van de graad van Burgerlijk Ingenieur in de Computerwetenschappen: Informatie- en Communicatietechnologie, juni 2006 (Downloaded from LaTeX templates en logo's)
Peter Dedecker (uploaded by LianTze Lim)

Related Tags

International LanguagesUniversityGetting StartedLuaLaTeXProject / Lab ReportPresentationThesisBeamerXeLaTeXResearch ProposalDutch