Gallery — Recent

A gallery of up-to-date and stylish LaTeX templates, examples to help you learn LaTeX, and papers and presentations published by our community. Search or browse below.

Lexikális behelyettesítés magyarul, MSZNY2015
Lexikális behelyettesítés magyarul, MSZNY2015
Cikkünkben a lexikális behelyettesítési feladat (lexical substitution) magyarra adatptálását és két különböző megoldásának tesztelését tárgyaljuk. A lexikális behelyettesítés célja olyan algoritmus megalkotása, mely képes egy lexikális egység egy-egy mondatbeli előfordulását másik egységgel helyettesíteni olyan módon, hogy a mondat eredeti jelentését a lehető legjobban megőrízze. A feladat általunk kipróbált változatában az algoritmusnak kell elvégeznie a behelyettesítésre javasolt jelöltek generá- lását, valamint a szövegkörnyezetbe legjobban illeszkedő lexikális egység kiválasztását. A kiértékelés során a rendszer által javasolt jelölteket annotátorok által adott válaszokkal vetjük össze. A behelyettesítési feladat magyarra alkalmazásának célja, hogy felmérjük a disztribúciós szemantikai módszerek működésének hatékonyságát, valamint - a más nyelveken végzett kísérletekkel összevetve - képet kapjunk az esetlegesen felmerülő magyar-specifikus kihívásokról: a rendelkezésre álló erőforrásokról, illetve a nyelvi jellegzetességekből adódó problémákról.
Dávid Takács
Spacetime diagrams for uniformly accelerating observers
Spacetime diagrams for uniformly accelerating observers
Use TikZ/PGF to programmatically draw spacetime diagrams for uniformly accelerated observers. Set the acceleration, initial conditions, and other parameters. Questions/Comments to Robert McNees at rmcnees@luc.edu, http://jacobi.luc.edu January 2015
Robert McNees
Math 210 Sample Portfolio/Template, Winter 2015
Math 210 Sample Portfolio/Template, Winter 2015
A Sample Portfolio/Portfolio Template for use in Dr. Clark Wells's Winter 2015 sections of MTH 210 at Grand Valley State University.
Clark Wells
Venn diagram with PGF 3.0 blend mode
Venn diagram with PGF 3.0 blend mode
With TikZ 3.0, there’s a new kind of transparency: you can use blend modes. This short Venn diagram example shows how the screen blend mode can be used to create a clear visual effect with just a few lines of code. Overall, there are 16 blend modes to choose from: normal, multiply, screen, overlay, darken, lighten, color dodge, color burn, hard light, soft light, difference, exclusion, hue, saturation, color, luminosity. The code for this example was written by Paul Gaborit, published on TeX.SE and then on TeXample.net. This abstract is adapted from that on TeXample. Source: http://www.texample.net/tikz/examples/venn-diagram-blended/
Paul Gaborit (via TeXample.net)
Solitary Numbers
Solitary Numbers
Beamer Presentation LaTeX Template Version 1.0 (10/11/12) This template has been downloaded from: http://www.LaTeXTemplates.com License: CC BY-NC-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/)
Diamond
Figures TIKZ du cours "traitement numérique des équations différentielles"
Figures TIKZ du cours "traitement numérique des équations différentielles"
Ce document regroupe les codes TIKZ des figures utilisées pour le cours "traitement numérique des équations différentielles" situé à la page http://femto-physique.fr/analyse_numerique/numerique_C1.php
J. Roussel
The Mouse's Tale in LaTeX
The Mouse's Tale in LaTeX
This example from section three of the LaTeX verse package documentation demonstrates an ambitious use of \indentpattern to create a striking visual effect. In this case it is defined to recreate the famous typesetting of the original Mouse's Tale as it appeared in print. Background: "The Mouse's Tale" is a poem by Lewis Carroll involving a 'quadruple pun' which appears in his novel Alice's Adventures in Wonderland. It uses typesetting style to create the final pun (it is a mouse's tale typeset in the shape of a mouse's tail). For more details see the poem's Wikipedia entry.
Lewis Carroll
Figures TIKZ du cours "Transfert thermique"
Figures TIKZ du cours "Transfert thermique"
Ce document regroupe les codes TIKZ des figures utilisées pour le cours "TRANSFERTS THERMIQUES" situé à la page http://femto-physique.fr/physique_statistique/phystat_C5.php
J. Roussel