Articles — Recent

Papers, presentations, reports and more, written in LaTeX and published by our community. Search or browse below.

Parmanand Saraswat's Résumé
Parmanand Saraswat's Résumé
Parmanand Saraswat's Résumé. Created with the Infographics CV template.
parmanand
PHẦN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG QUẢN LÝ KHÁCH SẠN
PHẦN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG QUẢN LÝ KHÁCH SẠN
Trong thời buổi hiện nay, CNTT không chỉ là phương tiện hỗ trợ cho cuộc sống, nhu cầu cá nhân mà còn được xem như thước đo về sự phát triển của bất kì một tổ chức, quốc gia nào. Việc triển khai các hệ thống quản lý giúp gia tăng năng suất hoạt động một cách hiệu quả, giảm thiểu tối đa tình trạng sai sót do ảnh hưởng về mặt tâm sinh lý con người. Tuy nhiên, hiện vẫn không ít các khách sạn vừa và nhỏ chỉ thực hiện công việc quản lý khách sạn thủ công. Do đó, đồ án này được thiết kế nhằm tối ưu hóa các công việc thủ công lặp đi lặp lại, tránh tình trạng sai sót và thiếu chính xác trong vấn đề quản lý khách sạn.
Han LUong
Rajneesh Kaswan's CV (marketing)
Rajneesh Kaswan's CV (marketing)
Rajneesh Kaswan's CV. Created using the moderncv template.
Rajneesh Kaswan
Shashwata's CV
Shashwata's CV
Edited on the outline of the CV by Aratikatla Umasankara Srinivasu and the Medium Length Professional CV template.
Shashwata Chakraborty
Hangdong's CV
Hangdong's CV
Hangdong's CV. Created based on the Deedy résumé template.
Hangdong
Nikhita's resume
Nikhita's resume
Nikhita's resume. Created with the TwentySeconds CV template.
prajwal
Against the New Paternalism
Against the New Paternalism
Presentación basada en artículo de Glen Whitman (2006).
Araya, S., Cabbada, A. & Salazar, G.
Discrete maths
Discrete maths
Discrete maths for students of mathfac hse 19-23
abra