Skip to content
Share your thoughts on the Overleaf Template Gallery!

Diseño e Implementación de un Sistema de Control utilizando MATLAB enlazado a un Autómata Programable

Author
Armando Uribe
License
Creative Commons CC BY 4.0
Abstract